องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

101/9 หมู่ 2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140 โทรศัพท์: 073-473050
E-mail: obt.trang54@hotmail.com
Support Browser: IE9, IE10, Chrome, FireFox